REKLAMA URČENÁ ŠIROKÉ VEŘEJNOSTI V ČR
laying-familylaying-family

VIRUS, KTERÝ V NÁS MŮŽE TIŠE SPÁT JIŽ OD DĚTSTVÍ, DOKUD SE ZNOVU NEPROBUDÍ

Pásový opar (latinsky herpes zoster) je bolestivé onemocnění virového původu, které mohou doprovázet závažné komplikace. Až 1 ze 3 lidí* může během svého života onemocnět pásovým oparem a toto riziko se zvyšuje s věkem.


Pásový opar se nejčastěji vyskytuje u osob ve věku 50 let a starších a u osob s oslabeným imunitním systémem.

* Na základě dat z USA, nemusí být reprezentativní pro světovou populaci.

vyrazkavyrazka

JAK POZNAT PÁSOVÝ OPAR?

Onemocnění se projevuje výsevem puchýřů na kůži. Tato bolestivá vyrážka se obvykle objevuje na jedné straně těla v oblasti trupu. Může se ale vyskytnout i jinde, například na  krku nebo v obličeji.

Pásový oparPásový opar

JAKÉ JSOU MOŽNÉ KOMPLIKACE?

Nejčastější komplikací pásového oparu je dlouhotrvající bolest nervu (nazývaná postherpetická neuralgie – PHN), která dokáže otřást vaším aktivním životem na celé týdny, měsíce nebo dokonce roky.

Bolest vyvolaná pásovým oparem, která může přetrvávat i při případné postherpetické neuralgii (PHN), bývá charakterizována jako pálivá, bodavá, šlehavá nebo jako pocity elektrických výbojů.

CO ZPŮSOBUJE PÁSOVÝ OPAR?

Pásový opar je způsoben reaktivací viru varicella zoster (VZV), stejného viru, který způsobuje plané neštovice.

Šťastný párŠťastný pár

Ani ten nejzdravější životní styl nezábrání s věkem souvisejícímu poklesu imunity. Jak stárneme, náš imunitní systém přirozeně slábne a v důsledku toho se může spící virus planých neštovic reaktivovat, a tak způsobit pásový opar. Toto riziko se s věkem zvyšuje.

více než 90% dospělé populace
ve věku 50 let a starší*

Jestliže patříte mezi více než 90 % dospělé populace ve věku 50 let a starší, která v dětství prodělala plané neštovice, máte virus varicella zoster, který způsobuje pásový opar, již v sobě. A až u 1 ze 3 lidí se může tento virus v průběhu života reaktivovat a způsobit pásový opar.*

* Na základě dat z USA, nemusí být reprezentativní pro světovou populaci.

JAK SE CHRÁNIT?

Pokud jste již prodělali plané neštovice, nosíte spící virus varicella zoster v sobě. Jediným účinným způsobem prevence, jak pomoci předejít reaktivaci tohoto viru a vzniku pásového oparu ve vyšším věku, kdy lidská imunita přirozeně slábne, je očkování.

VÍCE O OČKOVÁNÍ ZDE