REKLAMA URČENÁ ŠIROKÉ VEŘEJNOSTI V ČR
prarodiče s dětmiprarodiče s dětmi

NENECHTE SE PÁSOVÝM OPAREM PŘIPRAVIT O DŮLEŽITÉ MOMENTY VAŠEHO ŽIVOTA

PÁSOVÝ OPAR SI NEVYBÍRÁ

Pásovým oparem (latinsky herpes zoster) může onemocnět každý, kdo prodělal plané neštovice. Nejčastěji se onemocnění vyskytuje u osob ve věku 50 let a starších a u osob s oslabeným imunitním systémem.

Jestliže jste jedním z více než 90 % dospělých ve věku 50 let a starších*, kteří během života prodělali plané neštovice, máte virus varicella zoster, který způsobuje pásový opar, již v sobě. Po prodělání planých neštovic zůstává virus ve spící formě ve vašem těle. Pásový opar je způsoben reaktivací tohoto viru. Toto riziko se zvyšuje s rostoucím věkem.

*Na základě dat z USA, nemusí být reprezentativní pro světovou populaci.

RodinaRodina

Jednou z možných příčin reaktivace viru je stárnoucí imunitní systém. Bez ohledu na to, jak zdraví se cítíte, váš imunitní systém s přibývajícím věkem přirozeně slábne, a to vás vystavuje zvýšenému riziku vzniku pásového oparu. Tento s věkem související pokles imunity umožní viru se reaktivovat, a tak způsobit pásový opar.

Až u 1 ze 3 lidí se  v průběhu života může vyskytnout pásový opar.*


Ačkoliv to u jinak zdravých lidí není časté, pásovým oparem je možné onemocnět i opakovaně.

*Na základě dat z USA, nemusí být reprezentativní pro světovou populaci.