REKLAMA URČENÁ ŠIROKÉ VEŘEJNOSTI V ČR
párpár

NENECHTE SE PÁSOVÝM OPAREM VYŘADIT ZE HRY

PRŮBĚH PÁSOVÉHO OPARU

Pásový opar (latinsky herpes zoster) se obvykle projevuje jako bolestivá vyrážka, která může trvat několik týdnů. Bolest vyvolaná pásovým oparem, která může přetrvávat i při případné postherpatické neuralgii (PHN), bývá charakterizována jako pálivá, bodavá, šlehavá nebo jako pocity elektrických výbojů.

Pásový oparPásový opar

Výsev puchýřů se obvykle objevuje v pásu buď na levé, nebo pravé straně těla. Nejčastěji se vyskytuje v oblasti trupu. Může se ale vyskytnout i jinde, například na krku nebo v obličeji.

Většina lidí, kteří onemocní pásovým oparem, pociťuje akutní bolest, kterou mnozí popisují jako svíravou, pálivou, bodavou nebo připomínající zasažení proudem.

Limitující BolestLimitující Bolest

Tato limitující bolest může být tak intenzivní, že může narušit i každodenní běžné činnosti, jako jsou chůze nebo spánek.

Většina lidí se plně zotaví, u některých lidí se však objevují komplikace, které mohou způsobit dlouhodobé  zdravotní problémy.

MOŽNÉ PŘÍZNAKY PÁSOVÉHO OPARU

Někteří lidé pociťují bolest ještě před tím, než se vyrážka objeví. Již několik dní před  vznikem vyrážky se může onemocnění projevit bolestí, svěděním nebo brněním v oblasti, kde později dojde k výsevu puchýřů.

Mezi další možné příznaky může patřit:

citlivost na světlo

bolest hlavy

podráždění žaludku

horečka

Pokud se domníváte, že máte pásový opar, nečekejte a co nejdříve konktaktujte svého lékaře.

POSTHERAPTICKÁ NEURALGIEPOSTHERAPTICKÁ NEURALGIE

POSTHERAPTICKÁ NEURALGIE (PHN)

Nejčastější komplikací pásového oparu je postherpetická neuralgie (PHN), dlouhodobá bolest nervu, která způsobuje silné bolesti nervových zakončení, jež mohou v oblasti zhojené vyrážky přetrvávat měsíce i roky. U starších lidí se může vyskytovat častěji a může být závažnější než u mladých lidí. PHN se může vyskytnout až u 20 % lidí s pásovým oparem.

HERPES ZOSTER OPTHALMICUSHERPES ZOSTER OPTHALMICUS

HERPES ZOSTER OPTHALMICUS (HZO)

Pokud dojde k výsevu pásového oparu v oblasti kolem oka nebo nosu, hrozí riziko komplikací spojených se zrakem. Jedná se o případy, kdy jsou postiženy nervy inervující oko a jeho struktury. Může se projevovat nejen výsevem vyrážky na kůži v okolí oka, ale může také zánětlivě postihnout spojivku, duhovku, rohovku nebo oční bělmo. Přítomna je také výrazná bolestivost. Výjimečně může dojít k poruše vidění. Herpes zoster ophthalmicus postihuje přibližně 10–20 % pacientů s pásovým oparem.

Problémy se sluchemProblémy se sluchem

PROBLÉMY SE SLUCHEM A PORUCHY ROVNOVÁHY

Herpes zoster oticus je označení pro pásový opar, kdy jsou postiženy nervy inervující určité oblasti obličeje - zejména oblasti kolem uší a úst. Obvykle se vyznačuje vyrážkou právě kolem ucha, úst nebo na krku, dále bolestmi, pocity zvonění v uších, poruchou rovnováhy, nevolností či zvracením, ztrátou chuti na polovině jazyka, sníženou tvorbou slin a výjimečně i ztrátou sluchu.

KomplikaceKomplikace

DALŠÍ MOŽNÉ KOMPLIKACE*

Mezi další možné komplikace patří zjizvení, a částečná slabost nebo znecitlivění oblasti inervovaných postiženými nervy.

*Nejedná se o úplný výčet možných komplikací, které se mohou objevit v důsledku pásového oparu. Pro další informace se, prosím, obraťe na svého lékaře.

Pokud se domníváte, že máte pásový opar, nečekejte a co nejdříve konktaktujte svého lékaře.