REKLAMA URČENÁ ŠIROKÉ VEŘEJNOSTI V ČR
elektřinaelektřina

JAKO POCITY ELEKTRICKÝCH VÝBOJŮ

I TAKOVÁ MŮŽE BÝT BOLEST PŘI PÁSOVÉM OPARU

PÁSOVÝ OPAR SI NEVYBÍRÁ

Vy ale možnost volby máte.

Promluvte si se svým lékařem ještě dnes a zvolte prevenci vakcínou SHINGRIX.

CO JE TO SHINGRIX?

SHINGRIX je vakcína, která pomáhá chránit dospělé jedince před pásovým oparem (latinsky herpes zoster) a postherpetickou neuralgií (bolestí PHN), dlouhodobou bolestí nervů po onemocnění pásovým oparem.

očkovaná ženaočkovaná žena

Ve dvou hlavních registračních klinických studiích vakcína SHINGRIX dosáhla vyšší než 90% účinnost proti pásovému oparu ve všech věkových kategoriích nad 50 let věku. A dle současných údajů, i přes mírný pokles účinnosti v čase, pomáhá očkování vakcínou SHINGRIX chránit proti pásovému oparu až 10 let a  toto přetrvání ochrany je nadále sledováno.

Vakcína SHINGRIX je určena pro:

  • dospělé ve věku 50 let a starší
  • dospělé ve věku 18 let a starší se zvýšeným rizikem výskytu pásového oparu

DLOUHODOBÁ OCHRANA

Dle současných údajů pomáhá očkování vakcínou SHINGRIX chránit proti pásovému oparu až 10 let a toto přetrvání ochrany je nadále sledováno.

SHINGRIXSHINGRIX

VÝZNAM 2 DÁVEK

Vakcína SHINGRIX se podává ve 2dávkovém schématu. Budete naočkováni 2 dávkami v odstupu 2 měsíců. Pokud je nutná flexibilita očkovacího schématu, může být druhá dávka podána kdykoliv mezi 2 a 6 měsíci po první dávce.

Pro zajištění maximální možné ochrany, je nezbytné, abyste dostali obě dávky.

JAK VAKCÍNA SHINGRIX FUNGUJE?

Vakcína SHINGRIX posiluje obranyschopnost vašeho těla proti pásovému oparu.

Pokud patříte mezi více než 90 % dospělé populace ve věku 50 let a starší, která v dětství prodělala plané neštovice, máte virus, který způsobuje pásový opar, již v sobě.*

* Na základě dat z USA, nemusí být reprezentativní pro světovou populaci.

Protože lidský imunitní systém s věkem přirozeně slábne, je každý člověk, který v sobě nosí spící varicella zoster virus ve zvýšenému riziku, že u něj dojde k reaktivaci tohoto viru, a tedy vzniku pásového oparu.

šťastný páršťastný pár

Vakcína SHINGRIX pomáhá vašemu tělu pamatovat si virus způsobující pásový opar. Toto pomůže vašemu imunitnímu systému být připraven k rozpoznání viru v případě jeho reaktivace a chránit vás tak před pásovým oparem a jeho komplikacemi.

Vakcína SHINGRIX pomáhá imunitnímu systému v obraně proti pásovému oparu.

Vakcína SHINGRIX není určena k prevenci planých neštovic.

CENA VAKCÍNY

Očkování proti pásovému oparu patří mezi tzv. nepovinná očkování, která nejsou hrazena z prostředků veřejného zdravotního pojištění. Většina pojišťoven však v rámci svých preventivních programů na očkování obecně přispívá. Možnost získání příspěvku na očkování proti pásovému oparu a jeho výši, prosím, vždy ověřte u své pojišťovny.

Cena vakcíny i cena za její aplikaci se u jednotlivých poskytovatelů zdravotních služeb může lišit. Tyto ceny, prosím, vždy ověřte u příslušného poskytovatele zdravotních služeb.

MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Podobně jako všechny léčivé přípravky může mít i tato vakcína nežádoucí účinky. Ty se však nemusí vyskytnout u každého.

Očkování ShingrixOčkování Shingrix

Mezi nejčastější nežádoucí účinky patří:

  • Bolest, zarudnutí a otok v místě vpichu
  • Pocit únavy
  • Bolest hlavy
  • Bolest svalů
  • Třesavka
  • Horečka
  • Bolesti břicha, pocit na zvracení, zvracení, průjem

O očkování se poraďte se svým lékařem. Před použitím vakcíny si předem pečlivě prostudujte příbalovou informaci dostupnou též na  www.gskkompendium.cz. Případné nežádoucí účinky, prosím, nahlaste na cz.safety@gsk.com.